Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6461 Wynalazki X

VI SA/Wa 3066/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-29

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek pt.: 'Sposób otrzymywania podłoża z objętościowego monokrystalicznego azotku zawierającego gal' nr [...]

VI SA/Wa 607/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia patentu na wynalazek

VI SA/Wa 942/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-15

Skarga J. Sp. z o.o. z siedzibą w J. na postanowienie Urzędu Patentowego RP w przedmiocie podjęcia postępowania w sprawie uzyskania patentu na wynalazek

VI SA/Wa 960/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie rzecznika patentowego w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy udzielenia patentu

VI SA/Wa 1464/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek odmówić skarżącemu Z. W. przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie

VI SA/Wa 897/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie unieważnienia patentu nr PL 190 942 na wynalazek pt.: 'Górnicza stopa podporowa, spawana'

VI SA/Wa 535/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek pt. '[...]' nr [...]

VI SA/Wa 2061/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-23

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia patentu na wynalazek pt. 'Gniazdo abonenckie do systemów telewizji kablowej oraz antenowych instalacji zbiorowych i indywidualnych'

II GZ 130/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek

II GZ 197/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej , znak [...] w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek
1   Następne >   +2   +5   +10   100