Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6413 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące województwa; skargi organów samorządu województwa na czynności nadzorcze X

II SA/Go 346/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej

III SA/Łd 45/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-04-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr [...] Zarządu Województwa [...] z dnia [...] w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. [...] w Ł.

II OSK 2691/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania ...

II SA/Bd 731/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-08-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału obszaru na okręgi wyborcze

III SA/Wr 706/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-06-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach oraz w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu tego szpitala

I SA/Wa 187/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zmian statutów zakładów opieki zdrowotnej

II SA/Gd 679/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej oraz na obniżenie ceny sprzedaży

IV SA/Gl 1026/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-10-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zakładów opieki zdrowotnej

I SA/Ol 464/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-09-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej

I SA/Łd 161/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-05-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Sejmiku Województwa [...]
1   Następne >   +2   +5   +10   25