Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6393 Skargi na uchwały sejmiku województwa, zawierającej przepisy prawa miejscowego w przedmiocie ... (art. 90 i 91 ustawy o samorządzie województwa) X

III SA/Wr 12/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa D., w przedmiocie udzielenia z budżetu Województwa D. w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach,

II SA/Sz 196/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w przedmiocie uchwalenie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012

IV SA/Wa 1122/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II OZ 228/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie w charakterze uczestnika w sprawie ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXV/441/12 w przedmiocie wy...

III SA/Łd 375/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-09-20

Sprawa ze skargi A. Ł. i A. Ł. reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego K. M.- Ł. na czynności Zarządu Województwa [...] związane z działalnością Szpitala im. [...] w Ł. 1.

II OZ 52/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

Zażalenie na pkt 1 postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze ska...

II SA/Po 2612/03 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-01-28

Skarga A. M. na uchwałę Zarządu Województwa w przedmiocie stwierdzenia niewonności postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w G.W.

III SA/Lu 376/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-09-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Województwa w przedmiocie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Z.

II OSK 2658/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Skarga kasacyjna na uchwałę nr XXIX/561/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie aktualizacji programu ochrony powietrza

IV SA/Wa 778/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa (...) w przedmiocie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa (...)
1   Następne >   +2   +5   +10   100