Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6365 Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków X

I SAB/Wa 233/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

VII SA/Wa 1020/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie doprowadzenia zabytku do należytego stanu

I SAB/Wa 97/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-24

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania

I SA/Wa 549/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uzgodnienia pozwolenia na roboty budowlane

VII SAB/Wa 79/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

VII SA/Wa 249/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na podział nieruchomości

VII SAB/Wa 124/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-11

Sprawa ze skargi J. P. na przewlekłość postępowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

I SA/Wa 2447/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-10

skarg [...] Sp. z o.o. w W. i M. S. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych

I SA/Wa 210/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-20

Wniosek w przedmiocie nakazu wykonania robót budowlanych

II OSK 1401/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie nakazu przeprowadzenia robót budowlanych przy zabytku
1   Następne >   +2   +5   +10   100