Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6349 Inne o symbolu podstawowym 634 X

IV SA/Gl 1030/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów

V SA/Wa 350/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie przyznania doraźnej pomocy pieniężnej

V SA/Wa 499/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy zmiany decyzji o potwierdzeniu okresów i tytułów działalności kombatanckiej

II OSK 1820/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie przyznania doraźnej pomocy pieniężnej

V SA/Wa 2486/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu zadośćuczynienia rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych.

II OSK 533/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-21

Skarga kasacyjna na bezczynność Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie nie rozpatrzenia wniosku o uchylenie decyzji ostatecznej

II SA/Łd 320/06 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2006-06-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie: odmowy wydania zaświadczenia

V SA/Wa 428/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-29

Skarga M. R. na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Bk 713/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-12-18

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy pieniężnej

IV SA/Gl 517/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie przyznania pomocy pieniężnej, w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych
1   Następne >   +2   +5   +10   68