Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6342 Przyznanie uprawnień kombatanckich oraz przyznanie uprawnień dla wdów /wdowców/ po kombatantach X

II SA/Op 504/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich

II OZ 276/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-14

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia skargi w sprawie ze skargi Z. W. na Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Nr [...] w przedmiocie pozbawienia wdowy uprawnień kombatanckich

II SA/Rz 593/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-01-27

Wniosek T. L. o ustanowienie adwokata w sprawie z jego skargi na decyzję Kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych znak: [...] przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

V SA/Wa 195/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-07

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej o przyznaniu uprawnień kombatanckich

IV SA/Po 49/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-03-03

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Gd 696/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie uprawnień dla wdowy po kombatancie

II SA/Lu 265/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-08-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

IV SA/Gl 538/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

IV SA/Gl 888/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie przyznania uprawnień dla wdów po kombatantach

V SA/Wa 172/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich
1   Następne >   +2   +5   +10   100