Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6341 Pozbawienie uprawnień kombatanckich oraz pozbawienie uprawnień dla wdów /wdowców/ po kombatantach X

II OZ 280/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 496/04 o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 496/04 2) zażalenia E. W. na postanowienie WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 496/04 o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wy...

II SA/Gd 448/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

II SA/Kr 897/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu d/ s Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich M.S. I

II SA/Rz 458/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-05-14

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie uchylenia decyzji ostatecznej o pozbawieniu uprawnień kombatanckich

II SA/Ke 136/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

II SA/Ke 251/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich we wznowionym postępowaniu

II OZ 370/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie uprawnień kombatanckich

V SA/Wa 1044/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o pozbawieniu uprawnień kombatanckich

II SA/Kr 1556/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

II SA/Lu 677/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-02-10

Sprawa ze skargi J.C. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 1280/99 - w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.
1   Następne >   +2   +5   +10   100