Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X
  • Hasło Pomoc społeczna X

I SA/Wa 344/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w przedmiocie ustalenia i zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego

I SA/Wa 345/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w przedmiocie ustalenia i zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego

I SA/Wa 1000/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w przedmiocie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń i zobowiązania do ich zwrotu

I SA/Wa 2318/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowa przyznania świadczenia wychowawczego

I SA/Wa 2319/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego