Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowane do domu pomocy społecznej X

IV SA/Wr 393/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-10

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

IV SA/Wr 371/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie zmiany nazwy i statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w L.

IV SA/Gl 811/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B.-B. w przedmiocie usług opiekuńczych

I OW 201/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. W. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I SA/Wa 1674/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Gl 1089/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie skierowania do domu opieki społecznej

I SA/Wa 1762/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie bezpłatnych obiadów

I SA/Wa 1762/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie bezpłatnych obiadów

VIII SA/Wa 5/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie skierowanie do zakładu pielęgnacyjno

II SA/Sz 440/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-07-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   100