Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I OSK 2304/14 - Wyrok NSA z 2016-06-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

I OSK 1016/15 - Wyrok NSA z 2016-06-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Legnicy w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej uchyla zaskarżony wyrok i zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Prezydenta Miasta [..] nr [..]

I OSK 3187/14 - Wyrok NSA z 2016-06-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we Wrocławiu w przedmiocie ustalenia należności podlegającej zwrotowi z tytułu poniesionych przez Gminę zastępczo wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej oraz zobowiązania do jej zwrotu

I OSK 3163/14 - Wyrok NSA z 2016-06-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Białymstoku w przedmiocie zobowiązania do zapłaty tytułem zwrotu wydatków poniesionych zastępczo na poczet opłat za pobyt w domu pomocy społecznej