Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6312 Odmowa wydania pozwolenia na broń X

II OSK 1659/13 - Wyrok NSA z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na posiadanie broni palnej

II SA/Wa 1312/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń palną myśliwską

II OSK 1384/08 - Postanowienie NSA z 2009-12-21

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń palną myśliwską

II OSK 1098/08 - Postanowienie NSA z 2009-07-03

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej

VI SA/Wa 2444/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie odmowy wydania pozwolenia na broń myśliwską

VI SA/Wa 870/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń palną bojową

II SA/Wa 944/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń palną myśliwską do celów łowieckich

VI SA/Wa 1352/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie wydania pozwolenia na broń palną myśliwską

II OZ 652/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie skargi S. W. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej

III SA/Po 432/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej;
1   Następne >   +2   +5   +10   70