Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6311 Materiały wybuchowe X

III SA/Lu 511/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-11-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Nr [...] w sprawie wprowadzenia zakazu używania materiałów i środków pirotechnicznych

III SA/Łd 355/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-06-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łasku w przedmiocie ograniczeń w używaniu artykułów pirotechnicznych na terenie miasta Łask

III SA/Łd 552/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-08-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kutnie w przedmiocie ograniczenia sprzedaży oraz zakazu używania materiałów pirotechnicznych na terenie miasta Kutna

II SA/Go 11/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-02-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zakazu używania materiałów pirotechnicznych

II OSK 1851/10 - Wyrok NSA z 2012-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

II SA/Wa 1856/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

II OSK 177/12 - Wyrok NSA z 2013-05-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie opinii w sprawie o wydanie pozwolenia na nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

II OSK 268/08 - Wyrok NSA z 2008-06-04

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w K. D. , Nr [...] w sprawie wprowadzenia zakazu używania materiałów i środków pirotechnicznych

III SA/Gd 34/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2005-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Rady Miejskiej [...] w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zakazu używania materiałów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie miasta B.

III SA/Łd 599/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-20

Skarga Prokuratora Rejonowego w Pabianicach na uchwałę Rady Miejskiej w Pabianicach w przedmiocie ograniczenia używania i sprzedaży galanterii pirotechnicznej na terenie Miasta Pabianice
1   Następne >   2