Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6310 Wytwarzanie i obrót bronią i amunicją X

VI SA/Wa 1842/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-11-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie wyrażenia negatywnej opinii w sprawie wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu detalicznego i hurtowego bronią i amunicją

II OZ 985/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-10

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...], nr [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu bronią

VI SA/Wa 2009/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie opinii w sprawie wniosku dotyczącego udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

VI SA/Wa 2177/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

VI SA/Wa 1900/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-30

Wniosek w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu detalicznego bronią i amunicją

VI SA/Wa 2053/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu detalicznego bronią i amunicją

VI SA/Wa 1575/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

VI SA/Wa 1021/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie opinii w sprawie o wydanie pozwolenia na nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

VI SA/Wa 2177/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

VI SA/Wa 1941/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcie koncesji
1   Następne >   +2   +5   8