Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6309 Inne o symbolu podstawowym 630 X

III SA/Gl 1174/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie inne

III SA/Gl 796/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie odmowy dokonania zmiany danych zawartych w zgłoszeniu celnym

III SA/Gl 1032/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie inne

III SA/Gl 988/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie inne

I SA/Sz 135/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za lipiec 2006 r. wraz z odsetkami

I SA/Sz 282/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległości w podatku akcyzowym za październik 2004 r. wraz z odsetkami i kosztami postępowania egzekucyjnego

III SA/Wr 548/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej we W., w przedmiocie zmiany w polu 47 zgłoszenia celnego metody płatności podatku od towarów i usług w imporcie,

III SA/Gl 975/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie inne

III SA/Gl 974/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie: inne

I SA/Bd 687/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-05-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie zabezpieczenia na majątku podatnika zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym postanowił oddalić wniosek
1   Następne >   +2   +5   +10   100