Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6279 Inne o symbolu podstawowym 627 X

IV SA/Wa 485/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie zobowiązania do powrotu

V SA/Wa 469/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści; Oddala skargę.

V SA/Wa 1648/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie unieważnienia wizy krajowej

IV SA/Wa 2495/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej

V SA/Wa 697/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-19

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania polskiego dokumentu podróży

V SA/Wa 1507/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-31

Skarga kasacyjna na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy wydania tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca

V SA/Wa 1131/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-14

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania polskiego dokumentu podróży

V SA/Wa 697/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy wydania polskiego dokumentu podróży

IV SA/Wa 2552/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-06

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do powrotu oraz zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen

V SA/Wa 697/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-06

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania polskiego dokumentu podróży
1   Następne >   +2   +5   +10   90