Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6274 Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemca X

V SA/Wa 2976/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-11

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na nabycie udziałów;

V SA/Wa 2976/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na nabycie udziałów;

V SA/Wa 2977/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-11

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na nabycie udziałów;

III SAB/Wr 2/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-04-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatowego w O. w przedmiocie nie podjęcia działań w sprawie stwierdzenia nieważności aktu nabycia działki nr [...] AM [...] w O. przez cudzoziemca wskutek cofnięcia skargi

V SA/Wa 698/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu na wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

V SA/Wa 858/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu na wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

V SA/Wa 1141/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu na wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

OSK 411/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

V SA/Wa 1266/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na nabycie własności nieruchomości

V SA/Wa 724/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu na wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca
1   Następne >   +2   +5   +10   29