Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6273 Świadczenia udzielane cudzoziemcom X

V SA/Wa 3054/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania jednorazowej pomocy pieniężnej;

V SA/Wa 3054/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania jednorazowej pomocy pieniężnej;

V SA/Wa 753/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pieniężnego

V SA/Wa 3054/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-22

Zażalenie na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania jednorazowej pomocy pieniężnej;

V SA/Wa 615/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla cudzoziemców

V SA/Wa 616/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-10

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla cudzoziemców

II SA/Bk 810/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy udzielenia świadczenia pieniężnego

IV SAB/Wa 168/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie udzielenia pomocy socjalnej

V SA/Wa 784/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy w ramach programu integracyjnego dla cudzoziemców

V SA/Wa 616/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-08

Skarga I.A. na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla cudzoziemców; stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia oraz poprzedzającego go postanowienia organu pierwszej instancji.
1   Następne >   +2   +5   11