Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6271 Ochrona cudzoziemca, w tym nadawanie statusu uchodźcy, azyl, zezwolenie na pobyt tolerowany i ochrona czasowa X

V SA/Wa 279/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium RP wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie zgody na pobyt tolerowany

V SA/Wa 337/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie stwierdzenia wniesienia odwołania z uchybieniem terminu;

V SA/Wa 935/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium RP wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenia zgody na pobyt tolerowany;

V SA/Wa 983/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy

V SA/Wa 524/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-13

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium RP wobec stwierdzenia, że brak jest przesłanek do udzielenia zgody na pobyt tolerowany

V SA/Wa 1601/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-21

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium RP wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności udzielenia zgody na pobyt tolerowany

IV SA/Wa 463/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-16

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy

V SA/Wa 542/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy, odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności udzielenia zgody na pobyt tolerowany;

V SA/Wa 1554/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-26

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności udzielenia zgody na pobyt tolerowany

V SA/Wa 1018/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-21

Wniosek w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji o wydaleniu w sprawie o nadanie statusu uchodźcy;
1   Następne >   +2   +5   +10   100