Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6267 Referendum lokalne X

II OSK 344/14 - Wyrok NSA z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wądroże Wielkie w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców gminy o przeprowadzenie referendum gminnego

II OSK 2452/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-15

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie przeprowadzenia referendum gminnego

II SA/Sz 47/04 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-02-26

Skarga Grupy Inicjatywnej referendum na postanowienie Komisarza Wyborczego w przedmiocie referendum lokalnego w sprawie odwołania Wójta Gminy przed upływem kadencji

III SA/Kr 665/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-27

Wniosek w przedmiocie niedotrzymania przez Radę Gminy B terminu do podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego

III SA/Wr 668/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. W. w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców gminy o przeprowadzenie referendum gminnego

IV SA/Gl 615/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisarza Wyborczego w K. w przedmiocie referendum lokalnego w kwestii skargi kasacyjnej skarżących

II OSK 1029/07 - Wyrok NSA z 2007-09-19

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie przeprowadzenia referendum lokalnego

III SA/Łd 633/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-07-22

Wniosek w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego

III SA/Kr 224/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Oświęcim w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców w sprawie przeprowadzenia referendum stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II OSK 943/12 - Wyrok NSA z 2012-06-27

Skargi kasacyjne: W. S., S. O. i innych oraz Rady Gminy K. od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi: W. S., S. O. i innych na uchwałę Rady Gminy K. , nr [...] w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum w sprawie podziału Gminy K.
1   Następne >   +2   +5   +10   24