Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6266 Jednostki pomocnicze X

IV SA/Gl 1455/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-03-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie jednostek pomocniczych

IV SA/Gl 1485/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-03-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie jednostek pomocniczych

II OSK 740/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie statutu Zakładu Usług Komunalnych

II SA/Wa 446/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-04

Sprawa ze skargi E. O. na zarządzenie Wójta Gminy L. w przedmiocie zarządzenia wyborów sołtysa

II OZ 429/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Gdańsku o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na zarządzenie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosków A. K. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta G. w przedmiocie wstrzymania likwidacji i połączenia zakładów budżetowych

II OZ 427/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta G. nr [...] w przedmiocie wstrzymania likwidacji i połączenia zakładów budżetowych

III SA/Gl 374/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-06-14

Sprawa ze skargi K.G. na uchwały Rady Miejskiej O. w przedmiocie jednostki pomocniczej postanowił odrzucić skargę.

III SA/Gd 380/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-11-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie utworzenia Sołectwa [...]

II SA/Op 112/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-01-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle. w przedmiocie jednostki pomocnicze

III SA/Gd 198/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-06-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie utworzenia jednostki budżetowej
1   Następne >   +2   +5   +10   52