Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6265 Zawieszenie organów, zarząd komisaryczny X

II SA/Wa 2241/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-12-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie zawieszenia organów Gminy [...] i ustanowienia zarządu komisarycznego dla Gminy

II SA/Wa 693/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie zawieszenia organów Gminy R. i ustanowienia zarządu komisarycznego dla Gminy R.

II SA/Wa 640/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie zawieszenia organów Gminy Parysów i ustanowienia zarządu komisarycznego

II OSK 2021/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi w przedmiocie uznania skargi na działanie Prezydenta Miasta Łodzi za zasadną

II OSK 1414/13 - Wyrok NSA z 2013-12-19

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie zawieszenia organów Gminy P. i ustanowienia zarządu komisarycznego od...

II SA/Wa 640/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-14

Wniosek w przedmiocie zawieszenia organów Gminy [...] i ustanowienia zarządu komisarycznego

III SA/Lu 542/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-02-06

Sprawa ze skargi W. W. na SKO w przedmiocie ustanowienia zarządu komisarycznego dla Gminnej Spółki Wodnej

II SA/Wa 141/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie zawieszenia organu Gminy R. i ustanowienia zarządu komisarycznego dla gminy

II SA/Wa 1453/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie zawieszenia organów Gminy M. i ustanowienia zarządu komisarycznego

II OSK 1786/09 - Wyrok NSA z 2009-11-24

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie zawieszenia organów Gminy Parysów i ustanowienia zarządu komisarycznego uchyla zaskarżony wyrok i
1   Następne >   3