Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6264 Zarząd gminy (powiatu, województwa) X

III SA/Gd 16/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-02-11

Sprawa ze skargi W. P. na zarządzenie Wójta Gminy w przedmiocie zwołania zebrania wiejskiego w celu odwołania sołtysa i rady sołeckiej oraz przeprowadzenia nowych wyborów

II OZ 89/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy D. postanawi...

II SA/Ke 233/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-05-31

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta

II OSK 739/05 - Wyrok NSA z 2006-01-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi Rady Miejskiej w Jedwabnem na zarządzenie zastępcze Wojewody Podlaskiego w przedmiocie wygaśnięcia mandatu burmistrza Gminy Jedwabne

II OSK 747/05 - Wyrok NSA z 2006-01-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi Rady Miasta Bartoszyce na zarządzenie zastępcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr PN.0911/366/03 w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta Bartoszyce

III SA/Kr 911/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przyznania nagrody Wójtowi Gminy [...] I stwierdza niezgodność z prawem zaskarżonej uchwały , II określa , że zaskarżona uchwała nie może być wykonana.

II SA/Op 100/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-05-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w przedmiocie wynagrodzenia burmistrza

II OZ 553/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi Z. W. na zarządzenie zastępcze Wojewody Ł. , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta

II SA/Bd 98/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-01-22

Sprawa ze skargi G. B. i J.K. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Kr 1082/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-11-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Miechowie Nr XXXVII/337/2006 w sprawie zaskarżenia zarządzenia zastępczego dotyczącego wygaśnięcia mandatu Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie
1   Następne >   +2   +5   +10   76