Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6262 Radni X

III SA/Lu 231/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-06-21

Sprawa ze skargi C. P. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

III SO/Gd 4/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-11-19

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Radzie Gminy [...] grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi

III SA/Łd 621/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-11-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi K. S. na zarządzenie zastępcze Wojewody Ł. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

VIII SA/Wa 320/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-29

Sprawa ze skargi Burmistrza Gminy i Miasta M. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...]

II SA/Wa 939/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Dzielnicy [...] [...] W. nr [...] w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II OSK 279/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-27

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Olsztynie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Nidzicy

III SA/Wr 117/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-08

Sprawa ze skargi A F na zarządzenie zastępcze W D w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Wa 1/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady W. w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

II OSK 398/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-06

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie, w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,

II OSK 786/05 - Wyrok NSA z 2006-01-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Gminy Racibórz na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego Nr PN-N-0915/Z/7/04 w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100