Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6261 Regulamin organizacyjny X

III SA/Łd 776/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-02-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta K. do wykonywania w imieniu Rady Miasta czynności w postępowaniu karnym

III SA/Kr 1720/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-23

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 3 pkt 3 lit. i, § 3 pkt 4 lit. f, g oraz i, § 3 pkt 5 lit. a, b oraz § 3 pkt 8 uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie.

III SA/Kr 1027/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

III SA/Kr 1722/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-23

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 3 pkt 3 lit. i, § 3 pkt 4 lit. f, g oraz i, § 3 pkt 5 lit. a, b oraz § 3 pkt 8 uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie

III SA/Kr 1027/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Miasta

III SA/Kr 1647/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie skrócenia kadencji rad dzielnic Miasta K i zarządzenia wyborów do rad dzielnic w K w 2014 roku

III SA/Łd 197/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-04-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta K. do wykonywania w imieniu Rady Miasta K. czynności w postępowaniu karnym

III SA/Lu 174/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-06-26

Sprawa ze skargi J.H. na zarządzenie Burmistrza Miasta w przedmiocie regulaminu organizacyjnego, w części dotyczącej sformułowania 'lub inny upoważniony pracownik urzędu'

III SA/Lu 172/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-29

Sprawa ze skargi J. H. na zarządzenie Burmistrza Miasta w przedmiocie regulaminu organizacyjnego

II SA/Po 463/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-06-24

Wniosek w przedmiocie regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego
1   Następne >   +2   +5   +10   13