Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6260 Statut X

II SA/Ol 828/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie zmiany do Statutu Miasta G.

II SA/Wa 1479/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady m. st Warszawy w przedmiocie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy (w części załącznika nr 12 w zakresie regulacji § 62 uchwały)

II OSK 454/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-28

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie częściowego uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Wąchocku Nr XX/122/2004

II SA/Ke 700/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej

II SA/Wa 639/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie udostępniania protokołu z obrad sesji Rady Gminy

II OZ 370/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kozielice Nr [...] w przedmioc...

III SA/Wr 293/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-26

Sprawa ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na §1 pkt 7, 9, 19, 20 i 21 uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu w przedmiocie zmiany w Statucie Miasta i Gminy Międzylesie

II SA/Go 396/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-07-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie statutu Sołectwa

III SA/Wr 646/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-13

Sprawa ze skargi Wojewody D. na § 1 ust. 7 lit. h uchwały Rady Miejskiej w P. w przedmiocie zmian w Statucie Związku Międzygminnego '[...]' i ustalenia jego tekstu jednolitego

III SA/Łd 13/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie uchwalenia Statutu Sołectw na terenie Gminy [...]
1   Następne >   +2   +5   +10   100