Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6205 Nadzór sanitarny X

II SA/Op 31/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-03-25

Skarga R. T. na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za wprowadzanie do obrotu środka zastępczego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II OSK 1546/13 - Wyrok NSA z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w przedmiocie opłaty za czynności kontrolne

III SA/Gd 225/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie zapewnienia w szkole bieżącej ciepłej wody w pomieszczeniach higieniczno

VII SA/Wa 874/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na usytuowanie pomieszczenia pracy stałej poniżej poziomu terenu

VII SA/Wa 750/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie zakazu produkcji suplementu diety oraz wprowadzenia do obrotu wyrobu wyprodukowanego po 1 maja 2007 r.

II SA/Rz 196/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wstrzymania wprowadzania do obrotu oraz nakazu wycofania z obrotu produktów i zatrzymania produktów

II SA/Ol 1283/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie zatwierdzenia sklepu spożywczego

VII SA/Wa 1635/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-03

Skarga Zarządu Dróg Wojewódzkich na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Kr 468/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie dopuszczenia do użytkowania Przychodni Lekarza Rodzinnego

III SA/Kr 502/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100