Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 6199 Inne o symbolu podstawowym 619 X

I OSK 203/14 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację prokuratorską oraz aplikację sędziowską

I OSK 1784/13 - Postanowienie NSA z 2015-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

I OSK 1984/13 - Postanowienie NSA z 2015-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację sędziowską oraz na aplikację prokuratorską

II SAB/Wa 107/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w zakresie zarządzenia przerwy w wykonywaniu czynności przez referendarza sądowego, rozwiązania stosunku pracy oraz wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w stosunku do referendarza sądowego

II SAB/Wa 130/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wniosku o wyłączenie referendarza sądowego

VIII SA/Wa 1114/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi M. Z. na czynności Starosty [...] w przedmiocie postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze

II SA/Wa 641/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie przyjęcia na aplikację ogólną

I OSK 1369/12 - Wyrok NSA z 2012-12-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej

I OSK 3005/13 - Wyrok NSA z 2015-05-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. D. na rozkaz personalny Komendanta Stołecznego Policji nr [...] w przedmiocie odmowy zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do wysługi lat

I OSK 760/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-03

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 15/09 o odrzuceniu skargi A. Z. na cofnięcie przez Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie zezwolenia na dalsze odbywanie pozaetatowej aplikacji w Prokuraturze Rejonowej [...]
1   Następne >   +2   +5   +10   100