Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6196 Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Biura Ochrony Rządu X

II SAB/Wa 84/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie wydania decyzji w sprawie wypłaty nagrody rocznej w związku ze zwolnieniem ze służby

II SA/Wa 1220/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-21

Sprawa ze skargi Z. Ś. na pismo Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie usunięcia naruszenia prawa

I OSK 1508/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-14

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie zwolnienia z zajmowanego stanowiska służbowego

II SA/Wa 593/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

I OSK 1323/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia związku schorzeń ze służbą

II SA/Wa 425/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-05

Sprawa ze skargi A. D. na pisma Prezesa Rady Ministrów nr [...] i nr [...]

I OSK 1903/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skarg kasacyjnych M. S. i Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego od wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 712/10 w sprawie...

II SA/Wa 1487/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-13

Sprawa ze skargi R. W. na orzeczenie dyscyplinarne Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej

II SA/Wa 1774/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Departamentu [...] Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

II SA/Wa 213/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-02

Sprawa ze skargi W. H. na rozkaz personalny Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty uposażenia
1   Następne >   +2   +5   +10   100