Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6193 Funkcjonariusze Straży Granicznej X

II SA/Wa 2492/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-13

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia braku przesłanek do stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego dotyczącego przyznania nagrody rocznej

II SAB/Wa 134/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Regionalnej Komisji Lekarskiej Nr [...] A.B.W w W. w przedmiocie zakończenia postępowania orzeczniczego:

II SA/Wa 1377/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-19

Wniosek w przedmiocie zwolnienia z zajmowanego stanowiska służbowego i przeniesienia do dyspozycji

II SA/Wa 1374/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-05

Sprawa ze skargi J. S. na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej przy Komendzie Głównej Straży Granicznej w przedmiocie zdolności do służby

II SA/Wa 2172/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 862/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie zwolnienia ze służby

I OSK 2222/11 - Wyrok NSA z 2012-07-20

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie odwołania z powierzenia pełnienia obowiązków służbowych

I OSK 2245/11 - Wyrok NSA z 2012-07-20

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie zwolnienia z zajmowanego stanowiska i mianowania na stanowisko służbowe

II SA/Wa 1696/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przeniesienia z urzędu do pełnienia służby i powołania na stanowisko służbowe

II SA/Go 143/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-28

Sprawa ze skargi K.K. na propozycję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie przedstawienia pisemnej propozycji miejsca pełnienia służby, stanowiska oraz uposażenia
1   Następne >   +2   +5   +10   100