Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6192 Funkcjonariusze Policji X

II SA/Wa 858/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-05

Sprawa ze skargi K. J. na Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie waloryzacji emerytury policyjnej

IV SA/Gl 808/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-04-27

Sprawa ze skargi S.P. na orzeczenie Ś. Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie funkcjonariuszy policji

IV SA/Gl 918/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie funkcjonariuszy Policji

II SO/Wa 31/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-14

Wniosek P. C. o wymierzenie grzywny Komendantowi Głównemu Policji za nieprzekazanie w terminie skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi

III SAB/Kr 33/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-28

Sprawa ze skargi K. J. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej postanowieniem WSA w Krakowie w przedmiocie przyznania świadczenia socjalnego

II SA/Wa 418/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi L. C. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zwolnienia ze służby

I OZ 884/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji

II SA/Wa 1354/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-05

Sprawa ze skargi Z. G. na rozkaz personalny [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w R. w przedmiocie ustalenia uposażenia i mianowania na stanowisko służbowe

III SA/Gd 245/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-07-10

Sprawa ze skargi M. W. na pismo Komendanta Policji w przedmiocie przerwania postępowania kwalifikacyjnego

IV SA/Po 58/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-06-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości postanowił: odrzucić skargę /
1   Następne >   +2   +5   +10   100