Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6191 Żołnierze zawodowi X

II SA/Wa 1366/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi M. D. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej

IV SA/Wr 284/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego we W. w przedmiocie waloryzacji emerytury wojskowej

IV SA/Wr 358/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we W. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do odsetek od nieterminowego wypłacenia uposażenia

II SA/Rz 1017/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rz. w przedmiocie odmowy przywrócenia dodatku za pracę w warunkach szkodliwych

II SA/Wa 1194/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-24

Wniosek w przedmiocie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej

II SAB/Wa 444/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie obowiązków na powierzonym dodatkowo stanowisku

I OZ 103/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II SA/Wa 539/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-14

Sprawa ze skargi B. J. na pismo Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie skargi dotyczącej zakończenia postępowania kwalifikacyjnego przed przyjęciem do służby w Żandarmerii Wojskowej

II SA/Sz 714/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-07-02

Wniosek w przedmiocie ustalenia równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę podlegających zwrotowi

II SA/Wa 736/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej odwołania od wykonywania zadań poza granicami państwa
1   Następne >   +2   +5   +10   100