Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

I SAB/Wa 129/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania

I SA/Wa 381/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa , nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

I SA/Wa 2907/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sadowych w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OSK 1222/13 - Wyrok NSA z 2015-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odszkodowania

II SAB/Wr 110/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Oł. w przedmiocie nabycia prawa na rzecz Skarbu Państwa albo właściwej jednostki samorządu terytorialnego za odszkodowaniem

II SA/Kr 448/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-27

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

IV SAB/Wa 18/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Gl 859/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OZ 234/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-18

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Gminy Z. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 724/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku o ustalenie odszkodowania
1   Następne >   +2   +5   +10   100