Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X

IV SA/Wa 1331/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie uznania zażalenia, wniesionego w trybie art. 37 kpa, za nieuzasadnione

IV SA/Wa 1330/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego