Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6156 Dopuszczenie do udziału w postępowaniu organizacji ekologicznej X

IV SA/Wa 900/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-04

Skarga Towarzystwa [...] z siedzibą w K. na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony

IV SA/Wa 1873/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu administracyjnym

IV SA/Wa 872/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-23

Wniosek w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu

IV SA/Wa 44/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w sprawie na prawach strony

IV SA/Wa 1727/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu

IV SA/Wa 1824/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony

II OZ 21/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie , znak: [...] w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu

IV SA/Wa 44/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony

IV SA/Wa 44/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-06

Skarga Stowarzyszenia O. na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu administracyjnym

IV SA/Wa 329/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia
1   Następne >   +2   +5   +10   37