Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6155 Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego X

IV SA/Wa 1157/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

IV SA/Wa 1387/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OSK 1093/13 - Wyrok NSA z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II SA/Gl 829/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-07-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. w przedmiocie uzgodnienia w sprawie z zakresu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 564/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu handlowego na terenie działki nr [...] w Z. Śl., w zakresie obsługi komunikacyjnej

IV SA/Wa 1887/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

IV SA/Wa 827/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SA/Wa 828/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SA/Wa 945/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

IV SA/Wa 1721/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-16

Wniosek w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy
1   Następne >   +2   +5   +10   100