Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6154 Dostęp do informacji o środowisku X

IV SA/Wa 1635/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. w przedmiocie opłaty za przeprowadzenie czynności związanych z wydaniem opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

IV SA/Wa 543/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy udostępnienia kserokopii aktów administracyjnych

II SAB/Gl 27/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-12-20

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w K. w przedmiocie warunków zabudowy terenu

VIII SA/Wa 778/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-15

skarg Towarzystwa Ochrony Przyrody z siedzibą w W. i Towarzystwa na rzecz Ziemi w O. na decyzję SKO w R. w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

II SA/Gl 220/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-05-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia