Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 6153 Warunki zabudowy terenu X

II SA/Gl 633/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SA/Gl 638/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SA/Łd 249/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie warunków zabudowy

IV SA/Wa 2070/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Kr 75/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Lu 383/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

IV SA/Po 422/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie uchylenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gl 773/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II OZ 235/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OSK 1784/13 - Wyrok NSA z 2015-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ciechanowie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   100