Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego X

II SA/Kr 686/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-14

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji

II SA/Bd 990/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Rz 196/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-04-03

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

IV SA/Po 485/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO K. w przedmiocie lokalizacji inwestycji

II SAB/Wr 20/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na przewlekłość postępowania SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

II SA/Ke 147/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OZ 507/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Krośnie oku nr SKO.41-107/1129/11 w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Rz 42/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-04-09

skarg P. F., K. R., M. R., R. P., D. P., J. R., A. W., Z. P., Z. Z., J. B., P. R., na decyzję SKO, w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,

II SA/Bk 657/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-07-04

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji celu publicznego

II SA/Kr 116/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie (II SA/Kr 116/07)
1   Następne >   +2   +5   +10   100