Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego X

IV SA/Po 1215/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kwilcz w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gl 690/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-04-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Łd 959/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obszaru Miasta K.

IV SA/Wa 774/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie ustalenia obszaru zabudowy śródmiejskiej

IV SA/Wa 512/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

II SA/Po 804/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 2280/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Po 368/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-18

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 308/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-21

Zażalenie od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] Nr [...] w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

II SA/Gl 1066/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w O. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   +5   +10   100