Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6144 Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze X

III SA/Lu 322/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/66/2012 Rady Gminy Leśniowice w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sielcu.

IV SA/Po 701/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-10-06

Wniosek w przedmiocie opłaty za świadczenia realizowane przez przedszkole samorządowe

II SA/Ol 253/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-02

Sprawa ze skargi K. M. na pismo Burmistrza Miasta w przedmiocie dopuszczenia do konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury

IV SA/Gl 690/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Mysłowice w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola lub oddziały przedszkolne stwierdza nieważność § 2 zaskarżonej uchwały w zakresie zwrotu: ' zadeklarowaną przez rodzica ( prawnego opiekuna)'.

I SAB/Wa 32/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia

I OZ 205/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie , nr [...] w przedmiocie wykreślenia z ewidencji szkół i placówek niepublicznych

I OZ 1008/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

III SAB/Lu 3/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na pismo

III SA/Łd 108/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-05-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie połączenia szkoły podstawowej i punktu przedszkolnego

II SA/Wa 750/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie nakazania usunięcia naruszeń ustawy poprzez przywrócenie prowadzenia biblioteki szkolnej
1   Następne >   +2   +5   +10   100