Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6143 Sprawy kandydatów na studia i studentów X

III SA/Łd 370/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Ł. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Łd 291/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu Medycznego w Ł. w przedmiocie skreślenia z listy studentów

IV SA/Gl 1022/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora [...] w przedmiocie : spraw kandydatów na studia

I SA/Wa 993/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium za osiągnięcia w nauce

I OZ 752/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w L. z d...

I SA/Wa 1088/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów

III SA/Kr 643/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-22

Wniosek w przedmiocie przyznania zapomogi losowej

II SA/Rz 66/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z jej skargi na postanowienie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia indeksu

II SA/Sz 742/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w przedmiocie wznowienia studiów o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

IV SA/Gl 995/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Akademii A im. [...] w K. w przedmiocie sprawy kandydatów na studia i studentów
1   Następne >   +2   +5   +10   100