Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 6139 Inne o symbolu podstawowym 613 X

II SA/Wr 178/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gl 681/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zgłoszenia zanieczyszczenia nieruchomości

II SA/Gl 684/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zgłoszenia zanieczyszczenia nieruchomości

II SA/Gl 748/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zgłoszenia zanieczyszczenia nieruchomości

II OSK 1858/13 - Wyrok NSA z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II SAB/Ke 15/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-04-27

Skarga P. na bezczynność Wójta w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji

II SA/Gl 895/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

II SA/Gl 899/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

II SA/Gl 913/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-06-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

II SA/Gl 915/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-06-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
1   Następne >   +2   +5   +10   100