Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 6136 Ochrona przyrody X

II SA/Gl 659/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ochrony przyrody

II OSK 465/13 - Wyrok NSA z 2014-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie usunięcia drzew stanowiących przeszkodę naturalną

II OSK 2055/11 - Postanowienie NSA z 2014-09-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II SA/Lu 596/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia

IV SA/Wa 1986/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków zabudowy

II SA/Rz 541/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-01-21

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości w sprawie z jego skargi na tę decyzję

IV SA/Po 236/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-05-12

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia

II SAB/Kr 346/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-07

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie postępowania prowadzonego pod sygn. [...]

II SA/Rz 646/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej

II SA/Kr 1239/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-08-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie skargi kasacyjnej J.K. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO oku Nr: [...] w przedmiocie przekazania podania zgodnie z właściwością
1   Następne >   +2   +5   +10   100