Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X

I SA/Bd 467/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-10-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie zaliczenia wpłaty dokonanej na poczet zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r.

I SA/Bd 468/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-10-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie zaliczenia wpłaty dokonanej na poczet zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r.

I SA/Bd 529/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010r.

I SA/Bd 494/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r.