Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I FZ 142/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-17

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług ...

I FSK 663/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-17

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności byłego członka zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za kwiecień 2009 r.

I FZ 143/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-17

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług za I, II, III ...

I FZ 144/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-17

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług za I i II kwart...

I FSK 2071/14 - Wyrok NSA z 2016-05-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług

I FSK 1912/14 - Wyrok NSA z 2016-05-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego oraz nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług za miesiące od lutego do grudnia 2006 r.

I FSK 31/15 - Wyrok NSA z 2016-05-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy wypłaty oprocentowania w podatku od towarów i usług

I FSK 1901/14 - Wyrok NSA z 2016-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od września do grudnia 2008 r.

I FSK 1953/14 - Wyrok NSA z 2016-05-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług

I FSK 1435/14 - Wyrok NSA z 2016-05-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2006 r. oraz miesiące od stycznia do listopada 2007 r.
1   Następne >   +2   +5   8