Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 6099 Inne o symbolu podstawowym 609 X

II SA/Gl 88/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta L. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

II SO/Gl 7/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-08-30

Wniosek S. T., J. T. o wymierzenie Prezydentowi Miasta B. grzywny w związku nieprzekazaniem sądowi skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy administracyjnej ze skargi S. T., J. T. na niewykonanie przez Prezydenta Miasta B. orzeczenia w sprawie warunków zabudowy terenu

II OZ 1120/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta Legnicy , nr [...] w przedmiocie zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

IV SA/Wa 751/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OZ 254/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-19

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Chełmie , nr rep. [...] w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w sprawie dotyczącej odmowy wybudowania przyłącza kanalizacyjnego i elektroenergetycznego oraz wypłaty odszkodowa...

II SA/Wr 255/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SA/Kr 229/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr L/291/06 Rady Gminy Iwanowice w sprawie ustalenia opłaty za zezwolenie na włączenie się do czynnych sieci gazowych będących własnością Gminy Iwanowice stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II OZ 523/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Go 181/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-05-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej, nr [...] w przedmiocie regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Go 200/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Rada Miejska w przedmiocie : regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
1   Następne >   +2   +5   +10   100