Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6090 Pozwolenie wodnoprawne i budownictwo wodne X

II SA/Gl 1160/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

VIII SA/Wa 53/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 417/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1629/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie stwierdzenia nieważności pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 693/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SAB/Wr 11/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie nieprzekazania organowi odwoławczemu odwołania

II SA/Kr 856/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 1666/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Ke 258/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie : pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gl 372/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji udzielającej pozwoleń wodnoprawnych
1   Następne >   +2   +5   +10   100