Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Gorzowie Wlkp. X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Go 832/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-02-25

skarg J.K. i W.K., Prokuratora Okręgowego na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej