Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6069 Inne o symbolu podstawowym 606 X

III SA/Kr 1156/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-12-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy uzgodnienia wniosku w sprawie o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego

III SA/Gl 1164/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie zakazu wykonywania czynności osoby kierownictwa ruchu zakładu górniczego

II GZ 35/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA we Wrocławiu sygn. akt III SO/Wr 41/05 o pozostawieniu pisma bez rozpoznania

II GZ 74/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-19

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi J. K. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego postanowieniami NSA OZ we Wrocławiu sygn. akt III SA/Wr 1509/03 i NSA sygn. akt GSK 638/04 , GZ 17/04

II GZ 71/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 2242/04 odrzucające skargę kasacyjną Zakładó z siedzibą w Żytkowicach na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 2242/04 odrzucającego skargę Zakładó z siedzibą w Żytkowicach na postanowienie SKO w Radomiu z dnia 22 październ...

III SA/Łd 1199/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie przyjęcia dokumentacji hydrogeologicznej

III SAB/Łd 38/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-03-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w sprawie przyjęcia dokumentacji hydrogeologicznej

VI SA/Wa 2038/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-05-25

Sprawa ze skargi Gmina P. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt 6 II SA 1683/03

III SA/Gl 1312/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji zatwierdzającej dodatek do planu ruchu Kopalni Wapienia i Dolomitu 'A' w

III SA/Kr 59/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-28

Wniosek w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   18