Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6064 Stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi lub górniczymi X

VI SA/Wa 2530/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy dopuszczenia do egzaminu w sprawie stwierdzenia kwalifikacji geologicznych

III SA/Gl 667/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. w przedmiocie stwierdzenia kwalifikacji do dozorowania prac górniczych

III SA/Gl 1683/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. w przedmiocie stwierdzenia kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi i górniczymi (zakazu wykonywania czynności osoby kierownictwa ruchu zakładu górniczego)

II SA/Ke 517/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-09-23

Wniosek w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego osób

II SA/Ke 517/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-10-21

Wniosek w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu osób

III SA/Gl 1644/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie stwierdzenia kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi lub górniczymi

III SA/Gl 310/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie stwierdzenia kwalifikacji do dozorowania prac górniczych

II SA/Ke 517/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-11-19

Wniosek w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu osób

III SA/Gl 341/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie stwierdzenia kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi lub górniczymi

III SA/Gl 1246/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie stwierdzenia kwalifikacji do wykonywania dozorowania i kierowania pracami geologicznymi lub górniczymi
1   Następne >   +2   4